Benvido a miña páxina web!

This is a paragraph! Here's how you make a link: Neocities.

Here's how you can make bold and italic text.

Here's how you can add an image:

Imaxes nosas

A continuación mostro as imaxes da carpeta imaxes

imaxe Calvin fóra
caras Calvin

A lista ordenada con ol

  1. Primeiro
  2. Segundo
  3. Terceiro

A lista ordenada con ul

Ir arriba de todo

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!